Aanpak duurzaamheidsbeleid


Ons streven naar duurzaamheid is de drijfveer achter ons beleid, waarbij we ons richten op wettelijke normen, risicobeheer en betrokkenheid van belanghebbenden.

Naleving van wettelijke normen

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de wet- en regelgeving van de regio's waar we actief zijn en leggen zo een solide juridische basis voor ons beleid.

MVO bevorderen

We onderschrijven de hoogste economische, sociale, ethische en milieunormen en stimuleren verantwoordelijk zakelijk gedrag.

Risicobeheer

Ons duurzaamheidsbeleid identificeert en beperkt potentiële risico's en draagt bij aan een veiligere en duurzamere toeleveringsketen.

Betrokkenheid van belanghebbenden

We communiceren dit beleid naar interne en externe belanghebbenden, waardoor het bewustzijn onder onze leveranciers en afnemers wordt vergroot en een cultuur van duurzaamheid wordt bevorderd.

In lijn met onze betrokkenheid verwachten we van onze leveranciers dat ze vergelijkbare normen hanteren bij hun activiteiten:

Milieu:
  • Naleving van relevante milieuwetten.
  • Initiatieven voor verantwoord afvalbeheer en emissiereductie.
Bedrijfsethiek:
  • Naleving van internationale en nationale wetten op ethisch zakendoen.
  • Implementatie van preventieve maatregelen tegen het witwassen van geld, fraude, omkoping, corruptie, belangenverstrengeling en inbreuken op de gegevensbeveiliging.
Arbeids- en mensenrechten:
  • Naleving van arbeidswetten en internationale normen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie, UN Global Compact en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.
  • Nultolerantie voor slavernij, dwangarbeid, schuldarbeid of kinderarbeid in de hele toeleveringsketen.
  • Het creëren van een discriminatievrije en inclusieve werkomgeving.

We erkennen dat een duurzaam beleid een reis van voortdurende verbetering is en waarderen de bijdragen van onze partners in ons streven naar betere duurzaamheidsprestaties. Samen zetten we ons in voor een duurzamere toekomst.

Capterra rating 4.3
© Apostle Technologies 2024
Privacybeleid
Algemene voorwaarden
AVG
KVK: 57449104
BTW: NL852584362B01